Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว

 

 
- ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 SMTE / SMP /MEP และชั้น ม.4 SMTE
- การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( SMTE ,SMP และ MEP ) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SMTE) ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
- ห้องเรียนพิเศษ SMTE จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
- ช่วงเวลาเปิดจำหน่ายสินค้าร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566
- ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิต (SMP, SMTE)
- ค่ายทรัพยากรชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
- ร่วมงานสานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล นำวงดนตรีและนาฎศิลป์เข้าร่วมแสดง ณ เวทีกลางบริเวณชายหาดท้ายเหมือง
- ขั้นตอนการสมัครและการเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2567
- ขอความอนุเคราะห์ ทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรม และร่วมเป็นกำลังใจเชียร์นักเรียนในรายการ Teennovator
- ขั้นตอนการสมัครและการเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2567
- รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ที่สมัครในระบบ ประจำวันที่ 8-9 มีนาคม 2567
- รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ที่สมัครในระบบ ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2567
- รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ที่สมัครในระบบ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2567
- เปิดรับสมัครแล้ว!! กับกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด HEALTH TECH SOLUTION เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ ใน 36 ชั่วโมง
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวนศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ที่สมัครในระบบ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและคณะสพม.พงภกรน. ติดตามการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นม. 1 และม.4 ปีการศึกษา 2467   -
- รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ที่สมัครในระบบ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 16.30 น.   -
- รายชื่อนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ชั้นม.1 และ ม.4   -
- สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนรระดับชั้นม.1 รวมทั้งสิ้น 347 คน และม.4 รวมทั้งสิ้น 223 คน   -
- นายธาวิน รอดฉวาง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า ”เสนานุกูล“ ร่วมการแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLรุ่นที่ 14 ระดับภาคใต้   -
- ประกาศรายชื่อ และห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1   -
- ประกาศรายชื่อ และห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4   -
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567   -
- ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567   -
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ   -
- การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567   -
- แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567   -
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567   -
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567   -
- แจ้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 SMTE/ SMP / MEP ส่งปพ.1 วันที่ 30 มีนาคม 2567 และ ม.4 SMTE ส่งปพ.1 วันที่ 31 มีนาคม 2567   -
- การจัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567   -
- สพม.พงภกรน.นิเทศติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567   -
- รายชื่อและขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 27 มีนาคม 2567   -
- ห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ The Box Hua Hin   -
- ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน โดยรับแจ้งความประสงค์จัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียน กรณีไม่มีที่เรียน   -
- วง senaband ร่วมแสดงงานของดีเมืองตะกั่วป่า   -
- โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ยินดีต้อนรับ นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล”   -
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน การจัดห้องเรียน และแผนการเรียน นักเรียนชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 2567   -
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน การจัดห้องเรียน และแผนการเรียน นักเรียนชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 2567   -
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารร.ตะกั่วป่าคีรีเขต เนื่องในโอกาสที่นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”   -
- ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี   -
- ประกาศห้องเรียนและการมอบตัว ม.4 ฉบับแก้ไข   -
- ประชาสัมพันธ์ เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 MEP   -
- การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567   -
- คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ดำเนินการแจก ปพ. ให้กับเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566   -
- การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR Edusynch - CEFR Level Test   -
- คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป   -
- ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านดิจิทัล Digital Performance Appraisal (DPA)   -
- โรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” ประกาศปิดสระว่ายน้ำ วันที่ 12- 16 เมษายน 2567 เนื่องจากวันสงกรานต์   -
- ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   -
- กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567   -
- นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รับมอบโล่เกียรติคุณ เป็นบุคคลผูู้ได้รับเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น“รางวัลชนะเลิศ“   -
- ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนศูนย์ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ   -
- ร่วมสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”   -
- ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ ฯ   -
- รายชื่อการจัดห้องเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2567   -
- โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) นร.ชั้นม.1   -
- ร่วมสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”   -
- ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านดิจิทัล Digital Performance Appraisal (DPA) ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
  -
- ข่าวประชาสัมพันธ์ วงโยธวาทิตโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” เปิดรับสมาชิกใหม่   -
- กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 8 พ.ค. 2567   -
- งานห้องเรียนพิเศษ SMP SMTE และวิทยาศาสตร์พลังสิบ จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน นร.ชั้นม.1   -
- เปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS   -
- การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2/1-2/4    -
- ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   -
- ร่วมพิธีเปิด Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”   -
- กิจกรรมประชุมผู้ครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   -
- กิจกรรมประชุมผู้ครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   -
- ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2567 ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"   -
- ประชาสัมพันธ์นักเรียนเรียนระดับชั้นม.4-6 ที่มีความประสงค์จะสมัครกู้ยืมเงินในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567   -
- การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567   -
- รายการ TEENNOVATOR วัยรุ่นกู้โลก    
     
     
  <
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JETSADAKORN THONGTHAWING
Copyright © 2015. All Rights Reserved.