วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

11 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
17 พฤษภาคม 2560 แนะนำครูและนักศึกษาฝึกสอนใหม่ ประจำปี 2560
18 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้นำการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved