Follow Us :
 
     
 
 
 
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ติด 1 ใน 10 ตัวแทน สพม.14
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคัดลายมือ
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป ในเขต-นอกเขต) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนอื่น) ปีการศึกษา 2561  
- การจัดห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
- รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน  
- แนวทางการดําเนินการแก้ 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นม.1-ม.6  
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP และ MEP ระดับชั้น ม.1  
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE และ MEP ระดับชั้น ม.4  
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

   

นายอุกฤษฎ์ โหทอง นักเรียนชั้น ม.6/8
เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560

   
  ร่วมขบวนแห่พระธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
ณ วัดพระธาตุคีรีเขต
วันที่ 1 มีนาคม 2561
     
  บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP SMTE MEP
ณ ห้องรับสมัครโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
     
  โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
     
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
QRC สำนักงาน สกสค. (พังงา)
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
 
 
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.