Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
การสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDED) ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558
ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
คนละ 2,000 บาท
 คนเก่งทั้งหมด>>
  - ปฏิทินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ระดับชั้น ม.1-ม.3)  
  - กำหนดการรับสมัคร - รายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2559  
     
     
     
     
     
     
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  
     
 

       - มัธยมศึกษาปีที่ 1 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 2 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 4 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 5 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
........................................
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559


........................................
แนะนำโปรแกรมในการเข้าใช้งาน

บรรยากาศการรับ ปพ.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
และรายงานตัวเข้าเรียนระดับ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
ณ ห้องประชุม 1 และโรงอาหาร
วันที่ 31 มีนาคม 2559

   
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3
วันที่ 28 มีนาคม 2559
     
  ต้อนรับท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
เข้าศึกษาแนวทางการจัด "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3
วันที่ 25 มีนาคม 2559
     
  ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.14 และคณะผู้ตรวจสอบภายใน
เครือข่ายมัธยมศึกษา
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1
วันที่ 24 มีนาคม 2559
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
คลิก...เข้าหน้าสถานีวิทยุ
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.