Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวนันท์นภัส ขุนวัง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ณ ประเทศรัสเซีย
 คนเก่งทั้งหมด>>
- โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2559  
- ตารางโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 19  
- โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559  
- รวมวีดีโอติวแบรนด์ ครั้งที่ 27 ทุกวิชา ทุกติวเตอร์ พร้อมชีทให้โหลด!  
- สมัครเข้าร่วมกิจกรรม PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ปลุกพลังแห่งการอนุรักษ์   
- ค่ายติว GAT- PAT- QUOTA ALIST OCTOBER CAMP 2016  
     
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  
     
 

       
       - มัธยมศึกษาปีที่ 1

       - มัธยมศึกษาปีที่ 2 

       - มัธยมศึกษาปีที่ 3

       - มัธยมศึกษาปีที่ 4

       - มัธยมศึกษาปีที่ 5

       - มัธยมศึกษาปีที่ 6
........................................

คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559
 


ต้อนรับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียน
วันที่ 27 สิงหาคม 2559

   
  โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาและแกนนำ
ประชาธิปไตย
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
     
  โครงการอบรมการคัดแยกขยะและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
     
  โครงการนักเรียนวัยใสใส่ใจและห่างไกลยาเสพติด
(บุหรี่และเหล้า)
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   


 

 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.