รายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)

ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี 2560
(อัพเดทข้อมูล เวลา 16.45 น. ของทุกวัน)


ระดับชั้น
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

20/02/60 21/02/60 22/02/60 23/02/60 24/02/60 ยอดรวมรับสมัคร ยอดรับจริง


ม.1

 
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

72         72 72
 
 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 Mini English Program (MEP)

14         14 36
ม.4
 
 วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี
 และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

5         5 30
 
 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 Mini English Program (MEP)

0         0 30

ยอดรวมประจำวัน 
  
91         91 168

ข้อมูลยอดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


 
 
 

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.