Follow Us :
 
...    
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, SMTE
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า กิจกรรมพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมเก่าตะกั่วป่า ณ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี นายพรศักดิ์ ทวีรส เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเสนานุวัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า ”เสนานุกูล” ม.1 และ ม.4
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเสนานุวัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า ”เสนานุกูล” ม.2 และ ม.5
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเสนานุวัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า ”เสนานุกูล” ม.3 และ ม.6
- ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ปีการศึกษา 2566
- ยินดีต้อนรับ นายพรศักดิ์ ทวีรส เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
- ประกาศ โรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
- คณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดดนตรีไทยศรทอง และการประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง ประเภททีมเยาวชน
- ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
- โครงการสัปดาห์แห่งการติวสอบธรรมสนามหลวงให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สวดมนต์
- คณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 BAMSO 2nd
- คณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างแผนที่ “ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง” ด้วยโปรแกรม Excel
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ปีการศึกษา 2566

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรีไทยศรทอง และการประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง ประเภททีมเยาวชน

   
 

คณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

คณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างแผนที่ “ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง” ด้วยโปรแกรม Excel

 

  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : KATIKA SRITHONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.