Follow Us :
 
     
 
 
 
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง เงินประกันสัญญา
- ตารางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทักษะวิชาการ ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 วันอังคาร (คาบ 7)
- กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ cas ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
- กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” 2/2562
- คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา
- ประกาศรับสมัครห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP)
- ประกาศรับสมัครห้องเรียน Mini English Program (MEP)
- ประกาศรับสมัครวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
- ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
- ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
- ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลสำหรับยื่นสมัครเรียน
- ตัวอย่างการปักชื่อ อักษรย่อ ส.น. และสีดาวคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม)
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและสรุปคะแนนคุณลักษณะความประพฤติ
- ประกาศการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
   
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>
 
 

 
 
 
 
 
 
บรรยากาศการรับรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ (ห้องเรียนพิเศษ)
ณ ใต้หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 12 มีนาคม 2563
  บรรยากาศการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.4
ณ สนามสอบโรงเรียน
วันที่ 8 มีนาคม 2563
 
การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1
ณ สนามสอบโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 7 มีนาคม 2563
MEP DAY & MEP Banquet
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 4 มีนาคม 2563
   
  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.