Follow Us :
 
     
 
 
 
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
 
  - แจ้งการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้น ม.1/1-1/7 จะเลือกรายวิชาเพิ่มเติมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" และนักเรียนระดับชั้น ม.2- ม.6 เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามแผนการเรียนของตนเอง คลิกที่นี่  
  - กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช  
  - ฝึกการดับเพลิง นศท.  
  - กิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาล นศท.  
  - กิจกรรมไว้ครู นศท.  
  - "เสนา" มุทิตา ปูชนียาจารย์ ครูพล ไมสัน (บุคลากร)  
  - มุทิตาจิต คุณครูพล ไมสัน (นักเรียน)  
  - มอบเกียรติบัตร หมวดวิทย์ และหมวดพละ  
  - ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
  - ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคม  
  - กำหนดการวัดผลประเมินผล โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
  - มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  - ทัศนศึกษาเสริมประสบการณ์ในประเทศนักเรียนชั้น ม.1-3 MEP Field Trip (EP/MEP School Inspection)  
  - แนะแนวการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  
  - การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ประจำปี 2565  
  - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากรค่าย English camp ให้กับนักเรียน รร.กะปงพิทยาคม  
  - การจัดแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ภาคเรียนที่ 1/2565  
  - มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์(หมวดคณิต)  
  - บริจาคโลหิต  
  - กิจกรรมมอบเข็มแก่สภานักเรียน  
  - กิจกรรมเสริมทักษะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตนเองจากภัยสังคม  
  - มอ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเกมด้วย Scratch ม.2/9 และ 2/10  
  - มอบเกียรติบัตรวันอาเซียน และวันรพี  
  - กิจกกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้เชิงทักษะ Internet of things สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  
  - กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE  
  - กิจกรรมการอบรมการขยายผลหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับนักเรียน  
  - กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทย  
  - ร่วมกิจกรรม PHANGNGA INTERNATIONAL 2022  
  - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา
 
  - กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  - มอบเกียรติบัตรโอลิมปิกดาราศาตร์  
  - กิจกรรมจิตอาสา(ครบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม)  
  - ประเมินสถานศึกษา IQA  
  - ค่ายบูรณาการวิชาการสะเต็มศึกษา SMTE Camp 2022  
  - ค่ายนักสืบเยาวชน ห้องเรียนพิเศษ SMP ระดับชั้น ม.3  
  - การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเภท ROBOMISSION ระดับภูมิภาค ภาคใต้  
  - การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมาย เนื่่องในวันรพี ประจำปี 2565 ระดับมัธยม  
  - ศาลให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน ม.4-5  
 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า

 
  - กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสวนไผ่  
  - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
 
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>
 
 

 
 
 
 
 
;
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.