ผลการแข่งขันบาสเกตบอล
คู่ที่ ประเภท ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ชาย ม.ต้น ชมพู เหลือง 10-8 ชมพู
2 หญิง ม.ต้น เหลือง ชมพู 2-10 ชมพู
3 ชาย ม.ปลาย แดง ฟ้า 9-2 แดง
4 หญิง ม.ปลาย เหลือง แสด 24-2 เหลือง
5 ชาย ม.ต้น ฟ้า แสด 8-2 ฟ้า
6 หญิง ม.ต้น แดง ฟ้า 18-6 แดง
7 ชาย ม.ปลาย เหลือง แสด 10-7 เหลือง
8 หญิง ม.ปลาย ชมพู แดง 20-0 ชมพู
9 ชาย ม.ต้น ชมพู แดง 8-4 ชมพู
10 หญิง ม.ต้น ชมพู แสด 12-2 ชมพู
11 ชาย ม.ปลาย แดง ชมพู 6-9 ชมพู
12 หญิง ม.ปลาย เหลือง ฟ้า 0-12 ฟ้า
13 ชาย ม.ต้น ฟ้า ชมพู 2-4 ชมพู
14 หญิง ม.ต้น แดง ชมพู 4-10 ชมพู
15 ชาย ม.ปลาย เหลือง ชมพู 9-2 เหลือง
16 หญิง ม.ปลาย ชมพู ฟ้า 6-16 ฟ้า
สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอล
 
ม.ต้น ชาย ชมพู ชนะเลิศ
ม.ต้น ชาย ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ชาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ต้น หญิง ชมพู ชนะเลิศ
ม.ต้น หญิง แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น หญิง แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ชาย เหลือง ชนะเลิศ
ม.ปลาย ชาย ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย ชาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย หญิง ฟ้า ชนะเลิศ
ม.ปลาย หญิง ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย หญิง เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
       
ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น แดง เหลือง 0-1 เหลือง
2 ม.ปลาย ฟ้า เหลือง 1-0 ฟ้า
3 ม.ต้น ชมพู แสด 1-1 แสดชนะจุดโทษ
4 ม.ปลาย แสด แดง 0-0 แสดชนะจุดโทษ
5 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 3-0 เหลือง
6 ม.ปลาย ฟ้า ชมพู 5-0 ฟ้า
7 ม.ต้น แดง ชมพู 3-0 แดง
8 ม.ปลาย เหลือง แดง 0-0 เหลืองชนะจุดโทษ
9 ม.ต้น แสด เหลือง 0-1 เหลือง
10 ม.ปลาย แสด ฟ้า 0-0 ฟ้าชนะจุดโทษ
11 ม.ต้น แดง ฟ้า 0-0 แดงชนะจุดโทษ
12 ม.ปลาย เหลือง ชมพู 2-1 เหลือง
13 ม.ต้น แดง แสด 4-1 แดง
14 ม.ปลาย เหลือง แสด 0-4 แสด
15 ม.ต้น เหลือง แดง 0-0 เหลืองชนะจุดโทษ
16 ม.ปลาย ฟ้า แสด   ชิงชนะเลิศ
ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิง
คู่ที่ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ฟ้า ชมพู 1-0 ฟ้า
3 แดง เหลือง 2-1 แดง
5 ฟ้า แสด 0-1 ฟ้า
7 ชมพู เหลือง 2-0 ชมพู
9 แดง แสด 1-0 แดง
11 ชมพู ฟ้า 0-1 ฟ้า
13 ฟ้า แสด 2-0 ฟ้า
15 แดง ฟ้า 1-0 แดง
สรุปการแข่งขันฟุตบอลชาย
 
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย รอผล ชนะเลิศ
ม.ปลาย รอผล รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
สรุปการแข่งขันฟุตบอลหญิง
 
ม.ต้น-ปลาย แดง ชนะเลิศ
ม.ต้น-ปลาย ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น-ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น แดง แสด 0-2 แสด
2 ม.ปลาย แดง เหลือง 2-1 แดง
3 ม.ต้น ชมพู ฟ้า 0-2 ฟ้า
4 ม.ปลาย แสด ชมพู 0-2 ชมพู
5 ม.ต้น แสด เหลือง 0-2 เหลือง
6 ม.ปลาย แดง ฟ้า 2-0 แดง
7 ม.ต้น แดง ชมพู 1-2 ชมพู
8 ม.ปลาย เหลือง แสด 0-2 แสด
9 ม.ต้น ฟ้า เหลือง 2-1 ฟ้า
10 ม.ปลาย ชมพู แดง 1-2 แดง
11 ม.ต้น แดง แสด 2-1 แดง
12 ม.ปลาย แสด ฟ้า 2-0 แสด
13 ม.ต้น แดง เหลือง 1-2 เหลือง
14 ม.ปลาย แสด ชมพู 2-0 แสด
15 ม.ต้น ฟ้า เหลือง 2-0 ฟ้า
16 ม.ปลาย แดง แสด 1-2 แสด
สรุปการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย
 
ม.ต้น ฟ้า ชนะเลิศ
ม.ต้น เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น แดง รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย แสด ชนะเลิศ
ม.ปลาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2
     
สรุปการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
     
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย เหลือง ชนะเลิศ
ม.ปลาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น ฟ้า แดง 2-0 ฟ้า
2 ม.ปลาย ฟ้า ชมพู 0-2 ชมพู
3 ม.ต้น แสด เหลือง 0-2 เหลือง
4 ม.ปลาย เหลือง แดง 1-2 แดง
5 ม.ต้น ฟ้า ชมพู 2-0 ฟ้า
6 ม.ปลาย ชมพู แสด 2-0 ชมพู
7 ม.ต้น แดง แสด 1-2 แสด
8 ม.ปลาย ฟ้า เหลือง 0-2 เหลือง
9 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 2-0 เหลือง
10 ม.ปลาย แดง ชมพู 2-1 แดง
11 ม.ต้น แสด ชมพู 1-2 ชมพู
12 ม.ปลาย เหลือง แสด 2-0 เหลือง
13 ม.ต้น ชมพู ฟ้า 0-2 ฟ้า
14 ม.ปลาย เหลือง ชมพู 2-1 เหลือง
15 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 2-0 เหลือง
16 ม.ปลาย แดง เหลือง 1-2 เหลือง
 
สรุปการวอลเล่ย์บอลชายหาดชาย
ม.ต้น ฟ้า ชนะเลิศ
ม.ต้น เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ชมพู ชนะเลิศ
ม.ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดชาย
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น ฟ้า แสด 21-11 ฟ้า
2 ม.ปลาย เหลือง ชมพู 10-21 ชมพู
3 ม.ต้น เหลือง แดง 21-12 เหลือง
4 ม.ปลาย แดง แสด - แสด
5 ม.ต้น ฟ้า ชมพู 21-19 ฟ้า
6 ม.ปลาย ชมพู ฟ้า 11-21 ฟ้า
7 ม.ต้น แสด แดง 6-21 แดง
8 ม.ปลาย เหลือง แดง 20-22 แดง
9 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 19-21 ฟ้า
10 ม.ปลาย แสด ฟ้า 21-16 แสด
11 ม.ต้น แดง ชมพู 20-22 ชมพู
12 ม.ปลาย แดง ชมพู 14-21 ชมพู
13 ม.ต้น ชมพู เหลือง 14-21 เหลือง
14 ม.ปลาย ชมพู ฟ้า 21-11 ชมพู
15 ม.ต้น ฟ้า เหลือง 2:0 (เซต) ฟ้า
16 ม.ปลาย แสด ชมพู 0:2 (เซต) ชมพู
 
สรุปการวอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง
ม.ต้น ชมพู ชนะเลิศ
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย เหลือง ชนะเลิศ
ม.ปลาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น ชมพู เหลือง 21-14 ชมพู
2 ม.ปลาย ฟ้า แสด 14-21 แสด
3 ม.ต้น ฟ้า แดง 21-10 ฟ้า
4 ม.ปลาย ชมพู เหลือง 12-21 เหลือง
5 ม.ต้น ชมพู แสด 21-11 ชมพู
6 ม.ปลาย แสด แดง 11-21 แดง
7 ม.ต้น เหลือง แดง 21-16 เหลือง
8 ม.ปลาย ฟ้า ชมพู 12-21 ชมพู
9 ม.ต้น ฟ้า ชมพู 21-14 ฟ้า
10 ม.ปลาย เหลือง แดง 19-21 แดง
11 ม.ต้น เหลือง แสด 18-21 แสด
12 ม.ปลาย ชมพู แสด 15-21 แสด
13 ม.ต้น แสด ชมพู 3-10 ชมพู
14 ม.ปลาย แสด เหลือง เหลือง
15 ม.ต้น ฟ้า ชมพู 0:2 (เซต) ชมพู
16 ม.ปลาย แดง เหลือง 1:2 (เซต) เหลือง
 
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น เหลือง ชมพู 0-2 ชมพู
2 ม.ปลาย แสด เหลือง 2-0 แสด
3 ม.ต้น แสด ฟ้า 0-2 ฟ้า
4 ม.ปลาย แดง ฟ้า 0-2 ฟ้า
5 ม.ต้น ชมพู แดง 2-0 ชมพู
6 ม.ปลาย แสด ชมพู 2-0 แสด
7 ม.ต้น เหลือง แสด 2-0 เหลือง
8 ม.ปลาย เหลือง แดง 0-2 แดง
9 ม.ต้น ฟ้า ชมพู 0-2 ชมพู
10 ม.ปลาย ฟ้า แสด 2-0 ฟ้า
11 ม.ต้น เหลือง แดง 2-0 เหลือง
12 ม.ปลาย แดง ชมพู 2-0 แดง
13 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 2-0 เหลือง
14 ม.ปลาย แดง แสด 1-2 แสด
15 ม.ต้น ชมพู เหลือง 2-0 ชมพู
16 ม.ปลาย ฟ้า แสด 2-0 ฟ้า
สรุปการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย
ม.ต้น ชมพู ชนะเลิศ
ม.ต้น เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ฟ้า ชนะเลิศ
ม.ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 2
     
สรุปการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง
     
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ฟ้า ชนะเลิศ
ม.ปลาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น ฟ้า แดง 2-0 ฟ้า
2 ม.ปลาย แดง ชมพู 2-0 แดง
3 ม.ต้น ชมพู แสด 2-0 ชมพู
4 ม.ปลาย ฟ้า เหลือง 2-1 ฟ้า
5 ม.ต้น ฟ้า เหลือง 0-2 เหลือง
6 ม.ปลาย แดง แสด 2-0 แดง
7 ม.ต้น แดง แสด 2-0 แดง
8 ม.ปลาย ชมพู เหลือง 0-2 เหลือง
9 ม.ต้น ชมพู เหลือง 0-2 เหลือง
10 ม.ปลาย ฟ้า แดง 1-2 แดง
11 ม.ต้น แดง ฟ้า 1-2 ฟ้า
12 ม.ปลาย เหลือง แสด 2-1 เหลือง
13 ม.ต้น ฟ้า ชมพู 2-0 ฟ้า
14 ม.ปลาย เหลือง ฟ้า 1-2 ฟ้า
15 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 2-0 เหลือง
16 ม.ปลาย แดง ฟ้า 1-2 ฟ้า
ผลการแข่งขันเปตองชาย
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น ชมพู เหลือง 6-11 เหลือง
2 ม.ปลาย ฟ้า แดง 4-11 แดง
3 ม.ต้น แดง แสด 6-11 แสด
4 ม.ปลาย ชมพู เหลือง 9-11 เหลือง
5 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 4-11 ฟ้า
6 ม.ปลาย แดง แสด 11-0 แดง
7 ม.ต้น ชมพู แดง 11-0 ชมพู
8 ม.ปลาย ฟ้า ชมพู 11-10 ฟ้า
9 ม.ต้น แสด ฟ้า 11-10 แสด
10 ม.ปลาย เหลือง แดง 5-11 แดง
11 ม.ต้น ชมพู เหลือง 2-11 เหลือง
12 ม.ปลาย ฟ้า แสด 11-0 ฟ้า
13 ม.ต้น เหลือง ฟ้า 14-10 เหลือง
14 ม.ปลาย ฟ้า เหลือง 11-1 ฟ้า
15 ม.ต้น แสด เหลือง 1-2 เหลือง
16 ม.ปลาย แดง ฟ้า 0-2 ฟ้า
ผลการแข่งขันเปตองหญิง
คู่ที่ ระดับ ระหว่าง คะแนน ทีมชนะ
1 ม.ต้น ฟ้า แดง 4-12 แดง
2 ม.ปลาย ชมพู เหลือง 11-2 ชมพู
3 ม.ต้น เหลือง แสด 11-3 เหลือง
4 ม.ปลาย แสด ฟ้า 7-11 ฟ้า
5 ม.ต้น แดง ชมพู 10-11 ชมพู
6 ม.ปลาย ชมพู แดง 11-2 ชมพู
7 ม.ต้น ฟ้า แสด 11-6 ฟ้า
8 ม.ปลาย เหลือง แสด 11-5 เหลือง
9 ม.ต้น เหลือง ชมพู 8-11 ชมพู
10 ม.ปลาย ฟ้า ชมพู 6-11 ชมพู
11 ม.ต้น ฟ้า แดง 7-11 แดง
12 ม.ปลาย เหลือง แดง 11-5 เหลือง
13 ม.ต้น แดง เหลือง 7-11 เหลือง
14 ม.ปลาย เหลือง ฟ้า 7-11 ฟ้า
15 ม.ต้น ชมพู เหลือง 2-0 ชมพู
16 ม.ปลาย ชมพู ฟ้า 2-0 ชมพู
สรุปการแข่งขันเปตองชาย
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น แสด รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ฟ้า ชนะเลิศ
ม.ปลาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
     
สรุปการแข่งขันเปตองหญิง
ม.ต้น ชมพู ชนะเลิศ
ม.ต้น เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น แดง รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ชมพู ชนะเลิศ
ม.ปลาย ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยวชาย
ระดับ คะแนน ทีมชนะ
ม.ต้น ฟ้า ชนะเลิศ
ม.ต้น แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย แดง ชนะเลิศ
ม.ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยวหญิง
ระดับ คะแนน ทีมชนะ
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น แดง รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ชมพู ชนะเลิศ
ม.ปลาย เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ชาย
ระดับ คะแนน ทีมชนะ
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย แดง ชนะเลิศ
ม.ปลาย ชมพู รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่หญิง
ระดับ คะแนน ทีมชนะ
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ชมพู ชนะเลิศ
ม.ปลาย เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย แสด รองชนะเลิศอันดับ 2
   
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม
ระดับ คะแนน ทีมชนะ
ม.ต้น เหลือง ชนะเลิศ
ม.ต้น แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ต้น ฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ปลาย ชมพู ชนะเลิศ
ม.ปลาย แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย เหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2