Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2560
หมดอายุข่าว : 21 ธันวาคม 2560
 
     

 
  เรื่อง  โครงการ "มหกรรมเปิดโลก มหาวิทยาลัยสัญจร" ระดับชั้น ม.5

         
 
 
ผู้ประกาศ

นายจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.